ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประกาศ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกประกาศสอบราคาก่อสร้างเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
 
       
 
 
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (6 มี.ค. 2558)    อ่าน 117  ตอบ 1  
ถึงนายกฯช่อแฮ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 582  ตอบ 3  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5827  ตอบ 24  
 
 
ทต.ร้องกวาง มี อบต เทศบาลไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการ 2 ไหมคะ (25 เม.ย. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (20 เม.ย. 2558)    อ่าน 4550  ตอบ 48
ทต.บ้านถิ่น จำหน่ายกล้องสำรวจ มือสอง กล้องระดับ และอุปกรณ์สำรวจอื่นๆ (20 เม.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 6
อบต.หัวทุ่ง มีตำแหน่งว่างบ้างไหมครับ (14 เม.ย. 2558)    อ่าน 840  ตอบ 2
ทต.ร้องกวาง ทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เฉลิมพระเกียรติ)ไม่เหมือนทางเข้ามหาลัยเลยรกมากๆๆ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 166  ตอบ 7
ทต.บ้านถิ่น ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน ตำรวจบ้าน (7 เม.ย. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.หนองม่วงไข่ ทางรถไฟสาย เด่นชัย-เชีบงราย (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 89  ตอบ 2
อบต.แม่ยางตาล เก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นสุดท้ายวันไหน (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 1820  ตอบ 12
อบต.แม่คำมี ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ (21 มี.ค. 2558)    อ่าน 1079  ตอบ 14
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง สอบราคาซื้อกล่องเกเบี้ยน พร้อมอุปกรณ์ ข [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จั๊วะ วันเทศบาล ประจำปี 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่จั๊วะ กำลังอัฟโหลดข้อมูล [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ดอนมูล ร่วมประเพณีดำหัวนายอำเภอสูงเม่น [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ลานนา สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง คสล. บ้านแม่ลานพัฒนา-บ้านแ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.วังชิ้น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ลานนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง,ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.และรางริน คส [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่คำมี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังเรียงหิน หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างพนัง [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่คำมี เทศบาลตำบลแม่คำมีจัดกิจกรรมวันเทศบาล [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.ดอนมูล กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านถิ่น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.เหมืองหม้อ เข้าช่วยเหลือ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ป่าสัก นายก อบต.ป่าสักออกสำรวจโครงการขุดลอกลำเหมือง [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.แม่จั๊วะ ประเพณีสงกรานต์์อำเภอเด่นชัย 16 เมษายน 2558 [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบหัวทุ่ง เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
 
       
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
 
[พร0023.5/ว1573-24เมย58] โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านบำเน็จบำนาญข้าราชการส่ [ 24 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.1/ว139-23เมย58] เชิญร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.1/ว6244-23เมย58] แจ้งกำหนดตรวจติดตามการปฎิบัติราชการ อปท. [ 23 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1534-23เมย58] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "คุรุสดุดี"2558 [ 23 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.4/ว138-23เมย58] การยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 23 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.5/ว140-23เมย58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 23 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1529-22เมย58] หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กรรมการประจำมัสยิด [ 22 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1528-22เมย58] การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล [ 22 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.5/ว1515-22เมย58] ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ [ 22 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1501-21เมย58] การแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15 [ 21 เม.ย. 2558 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 32 


โครงการร่วมใจต้านภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 26 


เทศบาลตำบลช่อแฮ เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสพภัยแล้ง [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 20 


โครงการซ่อมแซมและหรือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพร [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552