ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ข่าวการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
 
ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ให้ไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ  
 

เทศบาลตำบลช่อแฮ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน ๗ วัน นับแต่ก่อนวันเลือกตั้งและหลังวัน
เลือกตั้ง) ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ หลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม – วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่อแฮ สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ?

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2556 เวลา 16.35 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 494 ท่าน