ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
 

เทศบาลตำบลช่อแฮ ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลา่ว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาตำบล รวมทั้งเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผล โดยมีกิจกรรมพัฒนาจิตใจ รับฟังการแสดงธรรมเทศนา หัวข้อ "หน้าที่ของเยาวชนที่ดีต่อสังคม" และร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ของเยาวชนเทศบาลตำบลช่อแฮ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 14.43 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 278 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย