หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ช่อแฮ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
สุขาภิบาลช่อแฮจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัด ตั้งสุขาภิบาลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2510 ประกาศในราชกิจกานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่125 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2510 ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และได้ มีการประกาศยุบรวมสภาตำบลช่อแฮ กับเทศบาลตำบลช่อแฮในราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 วันที่ 15 กันยายน 2547 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,642 คน ประกอบด้วย

ชาย จำนวน 4,657 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30

หญิง จำนวน 4,985 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70

จำนววนครัวเรือน 3,161 ครัวเรือน

ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย55.41 คน/ตร.กม.
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาจักร
ต.บ้านกาศ
อ.เมืองแพร่
อ.สูงเม่น
 
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮมีสภาพพื้นที่โดย ทั่วไปของชุมชนเป็นที่ราบกว้างใหญ่ค่อน ข้างมากและเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ ทางด้านทิศตะวันออก มีเส้นทางสายหลัก เข้าสู่ชุมชน 2 เส้นทางได้แก่ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 1022 (สายแพร่ - อุตรดิตถ์) และทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1101 (สายป่าแดง - ทุ้งโฮ้ง)ในพื้นที่เขตเทศบาล ตำบลช่อแฮเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวน และเขต อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน มีแหล่งน้ำธรรม ชาติได้แก่ แม่น้ำแม่สาย แม่น้ำแม่ก๋อน
 
 
  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10