หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คลอรีนผง 70-75% เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยและทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่างเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งอาคารอเนกประสงค์บ้านพันเชิง หมู่ที่ 2 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายพิทักษ์ ขัดเชิง ถึงที่นานายชัยรัตน์ นันกด หมู่ที่ 2 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 139