หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8910 พร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณบ้านนางบุญแต่ง สมศรี ถึงบ้านนายสมเดช ภักดี หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณบ้านนางจำปี กาศลังกา หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กระบะยกสูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ เดือน มกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่และป้ายไวนิลการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 55