หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถกระเข้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0456 พร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ ตำบลช่อแฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างขุดรื้อซากอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ หมู่ที่ 7 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]จ้างถ่ายสำเนาเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างกองการศึกษา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมงานกิจการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดทำแผนที่ภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำหรับงานแผนที่ภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22