หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยและสมุดคุมการจ่ายเช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จำนวน 13 ป้าย งานป้องกันฯสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คลอรีนผง 70-75% เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มขุ่นผง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย สะพานบริเวณบ้านนายทอง ดุเหว่า หมู่ 6 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 60