หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางนงคราญ จันทมาตร ถึง บ้านนายสมควร เทียมศักดิ์ ช่วงที่ 1 หมู่ 12 ต.ช่อแฮ โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ งานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนายจำลอง ส่วนบุญ หมู่ 2 ต.ป่าแดง โดยวิธีคัดเลือก [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างสวนนายแดง วิโจทรุด ถึงป้ายบ้านใน หมู่ 11 ต.ช่อแฮ โดยวิธีคัดเลือก [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งสำหรับพนักงานของกองคลังเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางแสวง วันดี ถึงบริเวณบ้านนายกลั่น นวลจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายPVC ถวายพระพร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 10 และป้าย PVC ประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 รวมจำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65