หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงจุดชมขบวนงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้อน้ำดื่มสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30