หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อโปรแกรมระบบบริหารจัดการค่าน้ำประปา และ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อกระดาษต่อเนื่องและกระดาษความร้อน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านและสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ เดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8910 พร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ฯ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 เพื่อใช้ในกิจการของกองคลังเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 132