หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 64 [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินการตรายงานผลการดำเนินการตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินการตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินการตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล62 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผน 3 ปี (2561-2563)ล่าสุด [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)