หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ช่วงดำเนินการประเมิน)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   ตามที่ ป.ป.ช.ได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment SystemdTAS) โดยจำแนกขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ (๑) ช่วงเตรียมการประเมิน (๒) ช่วงดำเนินการประเมิน และ (๓) ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนดำเนินการและมีการอบระยะเวลาดำเนินการตามปฏิทิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินฯ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา เทศบาลตำบลช่อแฮ
    จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร และบุคลากรภายในองค์กร โดยประเมินด้วยตนเองในระบบ QR Code ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 16.13 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 709 ท่าน