หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

 
พิธีถวายสุัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลช่อแฮ กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสาประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และควาตั้งใจมั่นที่จะปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปฏิธาน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ และจะประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์็เพื่อส่วนรวม โดยมีนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นำกล่าวปฏิญาณตน และนายอนันต์ แดงชนะ กำนันตำบลช่อแฮ พบปะเชิญชวนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ในพื้นที่ หลังจากเสร็จสิ้นการกล่าวปฏิญาณตน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 13.46 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย