หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  ประกาศ เทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดวันเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัด
เก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตำบลช่อแฮ จึงต้องมีการ
สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตเทศบาล เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดไว้ในหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลช่อแฮ จะเริ่มทำการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมพ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
จึงขอประกาศให้ได้รับทราบและช่วยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจในครั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 16.47 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 22 ท่าน