หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     เทศบาลตำบลช่อแฮ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งมติที่ประชุมได้พิจารณานายอุดม สวนป่า สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานคณะกรรมการ และนายอุเทน ทาหาญ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นเลขานุการฯ ซึ่งการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 16.38 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 15 ท่าน