หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น อาทิ โรคมาลาเรีย, โรคไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ่, อุจจาระร่วง, ตาแดง , อาหารเป็นพิษ เป็นต้น ให้กับประชาชนบ้านน้ำจ้อม และบ้านนาตอง ซึ่งเป็นพื้นที่สูง และเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย ดังนั้นประชาชนต้องรู้จักในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นได้ เพราะอาจจะเสียงต่อการเสียชีวิตได้ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตอง จึงขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 16.41 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 17 ท่าน