หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Borad Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโปราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

 
โครงการการจัดการขยะในชุมชน(หมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะ)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร. สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมเปิดโครงการการจัดการขยะในชุมชน(หมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะ) บ้านพันเชิงหมู่ที่๒ ตำบลช่อแฮ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ข่วยฯ คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านพันเชิงหมู่ที่๒ ทุกครัวเรือนในการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 14.54 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย