หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

           สภาเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง ประธ่านสภาเทศบาล เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ๖ วาระดังนี้ วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประฃุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี พงศ. ๒๕๖๔ และระยะเวลาของสมัียประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มติที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ - การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน - การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน - การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน วาระที่ ๔ เรื่องญัตติขอรับความเห็นขอบในการใช้จ่ายเงินสะสมแผนกเทศบาลจ่ายในกิจการของเทศบาล (กองการศึกษา) มนติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ วาระที่ ๕ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 16.26 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10