หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

 
ผลการแข่งขันวู้ดบอล ช่อแฮคัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  ตามที่เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ชมรมกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลช่อแฮ และชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลช่อแฮโอเพ่น ครั้งที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาวู้ดบอลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดถึงใช้เป็นทางเลือกในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักกีฬาของชมรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยมีคำขวัญของการแข่งขันว่า \\\"กีฬาสร้างสุขภาพและมิตรภาพ\\\" และได้รับเกียรติจาก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สส.แพร่ แบบบัญชีรายชื่อ ปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากการแข่งขัน ตามผลจากการแข่งขันดังนี้ ๑. ประเภททีมชายสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รางวัลชนะเ้ลิศได้แก่ ทีมเวียงโกศัย A จังหวัดแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมเวีียงชัย จ.เชียงราย และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมเพชรรัตน์ จ.แพร่ ๒. ประเภททีมหญิงสูงอายุ ว ๖๐ ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมศรีสองแคว จ.พิษณุโลก, รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ทีมเวียงโกศัย จ.แพร่ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ทีม เชียงราย ๓. ประเภทบุคคลชาย สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รางวัุลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ต.ต.มนูญ วงค์ประธานชัย ทีมแม่คำมี A จ.แพร่, รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายวีนัส นิยมกุล ทีมเวียงโกศัย A จ.แพร่, รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายสมศักดิ์ คำใจ ทีมสวนหลวง ร.๙ จ.เชียงใหม่, รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายจรัส ไชยชมภู ทีมเวียงชัย จ.เชียงราย, รางวับชมเชย ได้แก่ นายศานิตย์ เขมวัฒนา ทีมเพชรรัตน์ จ.แพร่, รางวัลชมเชย ได้แก่ นายจรูญ โกฎชา ทีมเวียงชัย จ.เชียงราย ๔.ประเภทบุคคลหญิง สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางจำลอง แบนนัด ทีมศรีสองแคว จ.พิษณุโลก, รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายเทียม มีชัย ทีมศรีสองแคว จ.พิษณุโลก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางทินดา จงสุขวรากุล ทีมเวียงโกศัย จ.แพร่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางกลม เปลี่ยนศิริ ทีมวังชมพู จ.เพชรรบูรณ์, รางัลชมเชย ได้แก่ นางศิริจันทร์ เทียนหอม ทีมศรีสองแคว จ.พิษณุโลก, และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสุมล ศิริโสภณ ทีมเชียงราย ๕. ประเภททั่วไปชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจำรัส เสนาธรรม ทีมทุ่งโฮ้ง จ.แพร่, รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายนิติธร ทองขาว ทีมดาราไก่ จ.อุตรดิตถ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายรวิฉัตร ชรากาหมุด ทีมแม่หล่าย จ.แพร่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายสุทร ท่าวุ้ง ทีมดาราไก่ จ.อุตรดิตถ์, รางวัลชมเชย ได้แก่ นายศุภณัฐ อุปนันไชย ทีมดาราไก่ จ.อุตรดิตถ์ และรางวัลชมเชย นายบุญเรือง มงคล ทีมเวียงโกศัย จ.แพร่ ๖. ประเภททั่วไป หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางพัชรินทร์ สามารถ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางปรารถนา รุ่งเรือง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวปวีณา ชังยืนยง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวจิตดารัตน์ ขำน้อย, รางวัลชมเชย ได้แก่ นางชวัลลักษณ์ วงษ์สมบูรณ์, และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวชิดชนก ปานานนท์

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 17.38 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/40

ลำดับภาพที่ 2/40

ลำดับภาพที่ 3/40

ลำดับภาพที่ 4/40

ลำดับภาพที่ 5/40

ลำดับภาพที่ 6/40

ลำดับภาพที่ 7/40

ลำดับภาพที่ 8/40

ลำดับภาพที่ 9/40

ลำดับภาพที่ 10/40

ลำดับภาพที่ 11/40

ลำดับภาพที่ 12/40

ลำดับภาพที่ 13/40

ลำดับภาพที่ 14/40

ลำดับภาพที่ 15/40

ลำดับภาพที่ 16/40

ลำดับภาพที่ 17/40

ลำดับภาพที่ 18/40

ลำดับภาพที่ 19/40

ลำดับภาพที่ 20/40

ลำดับภาพที่ 21/40

ลำดับภาพที่ 22/40

ลำดับภาพที่ 23/40

ลำดับภาพที่ 24/40

ลำดับภาพที่ 25/40

ลำดับภาพที่ 26/40

ลำดับภาพที่ 27/40

ลำดับภาพที่ 28/40

ลำดับภาพที่ 29/40

ลำดับภาพที่ 30/40

ลำดับภาพที่ 31/40

ลำดับภาพที่ 32/40

ลำดับภาพที่ 33/40

ลำดับภาพที่ 34/40

ลำดับภาพที่ 35/40

ลำดับภาพที่ 36/40

ลำดับภาพที่ 37/40

ลำดับภาพที่ 38/40

ลำดับภาพที่ 39/40

ลำดับภาพที่ 40/40
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10