หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

 
ผลการแข่งขันวู้ดบอล ช่อแฮคัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  ตามที่เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ชมรมกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลช่อแฮ และชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลช่อแฮโอเพ่น ครั้งที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาวู้ดบอลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดถึงใช้เป็นทางเลือกในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักกีฬาของชมรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยมีคำขวัญของการแข่งขันว่า \\\"กีฬาสร้างสุขภาพและมิตรภาพ\\\" และได้รับเกียรติจาก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สส.แพร่ แบบบัญชีรายชื่อ ปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากการแข่งขัน ตามผลจากการแข่งขันดังนี้ ๑. ประเภททีมชายสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รางวัลชนะเ้ลิศได้แก่ ทีมเวียงโกศัย A จังหวัดแพร่ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมเวีียงชัย จ.เชียงราย และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมเพชรรัตน์ จ.แพร่ ๒. ประเภททีมหญิงสูงอายุ ว ๖๐ ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมศรีสองแคว จ.พิษณุโลก, รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ทีมเวียงโกศัย จ.แพร่ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ทีม เชียงราย ๓. ประเภทบุคคลชาย สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รางวัุลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ต.ต.มนูญ วงค์ประธานชัย ทีมแม่คำมี A จ.แพร่, รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายวีนัส นิยมกุล ทีมเวียงโกศัย A จ.แพร่, รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายสมศักดิ์ คำใจ ทีมสวนหลวง ร.๙ จ.เชียงใหม่, รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายจรัส ไชยชมภู ทีมเวียงชัย จ.เชียงราย, รางวับชมเชย ได้แก่ นายศานิตย์ เขมวัฒนา ทีมเพชรรัตน์ จ.แพร่, รางวัลชมเชย ได้แก่ นายจรูญ โกฎชา ทีมเวียงชัย จ.เชียงราย ๔.ประเภทบุคคลหญิง สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางจำลอง แบนนัด ทีมศรีสองแคว จ.พิษณุโลก, รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายเทียม มีชัย ทีมศรีสองแคว จ.พิษณุโลก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางทินดา จงสุขวรากุล ทีมเวียงโกศัย จ.แพร่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางกลม เปลี่ยนศิริ ทีมวังชมพู จ.เพชรรบูรณ์, รางัลชมเชย ได้แก่ นางศิริจันทร์ เทียนหอม ทีมศรีสองแคว จ.พิษณุโลก, และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสุมล ศิริโสภณ ทีมเชียงราย ๕. ประเภททั่วไปชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจำรัส เสนาธรรม ทีมทุ่งโฮ้ง จ.แพร่, รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายนิติธร ทองขาว ทีมดาราไก่ จ.อุตรดิตถ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายรวิฉัตร ชรากาหมุด ทีมแม่หล่าย จ.แพร่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายสุทร ท่าวุ้ง ทีมดาราไก่ จ.อุตรดิตถ์, รางวัลชมเชย ได้แก่ นายศุภณัฐ อุปนันไชย ทีมดาราไก่ จ.อุตรดิตถ์ และรางวัลชมเชย นายบุญเรือง มงคล ทีมเวียงโกศัย จ.แพร่ ๖. ประเภททั่วไป หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางพัชรินทร์ สามารถ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางปรารถนา รุ่งเรือง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวปวีณา ชังยืนยง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวจิตดารัตน์ ขำน้อย, รางวัลชมเชย ได้แก่ นางชวัลลักษณ์ วงษ์สมบูรณ์, และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวชิดชนก ปานานนท์

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 17.38 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/40

ลำดับภาพที่ 2/40

ลำดับภาพที่ 3/40

ลำดับภาพที่ 4/40

ลำดับภาพที่ 5/40

ลำดับภาพที่ 6/40

ลำดับภาพที่ 7/40

ลำดับภาพที่ 8/40

ลำดับภาพที่ 9/40

ลำดับภาพที่ 10/40

ลำดับภาพที่ 11/40

ลำดับภาพที่ 12/40

ลำดับภาพที่ 13/40

ลำดับภาพที่ 14/40

ลำดับภาพที่ 15/40

ลำดับภาพที่ 16/40

ลำดับภาพที่ 17/40

ลำดับภาพที่ 18/40

ลำดับภาพที่ 19/40

ลำดับภาพที่ 20/40

ลำดับภาพที่ 21/40

ลำดับภาพที่ 22/40

ลำดับภาพที่ 23/40

ลำดับภาพที่ 24/40

ลำดับภาพที่ 25/40

ลำดับภาพที่ 26/40

ลำดับภาพที่ 27/40

ลำดับภาพที่ 28/40

ลำดับภาพที่ 29/40

ลำดับภาพที่ 30/40

ลำดับภาพที่ 31/40

ลำดับภาพที่ 32/40

ลำดับภาพที่ 33/40

ลำดับภาพที่ 34/40

ลำดับภาพที่ 35/40

ลำดับภาพที่ 36/40

ลำดับภาพที่ 37/40

ลำดับภาพที่ 38/40

ลำดับภาพที่ 39/40

ลำดับภาพที่ 40/40
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10