หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ช่อแฮ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจำบลช่อแฮ  
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
      เทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อจัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลช่อแฮ
        นายอดุลย์   ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัมนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระเบียบกำหนด และข้อ ๒๒ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ซึ่งที่ประชุมได้จัดทำเรียบวาระการประชุมไว้ ๕ วาระด้วยกันคือ วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  วาระที่ ๓.เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๔. เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๔.๑ การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖   ๔.๒ การจัดทำร่างแผนการดำนเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๕. เรื่อง อื่น ๆ ซึ่งที่ประขุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา และประชาตมท้องถิ่น ที่เข้าร่วมประชุมก็ผ่านไปได้ด้วยดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 13.54 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/37

ลำดับภาพที่ 2/37

ลำดับภาพที่ 3/37

ลำดับภาพที่ 4/37

ลำดับภาพที่ 5/37

ลำดับภาพที่ 6/37

ลำดับภาพที่ 7/37

ลำดับภาพที่ 8/37

ลำดับภาพที่ 9/37

ลำดับภาพที่ 10/37

ลำดับภาพที่ 11/37

ลำดับภาพที่ 12/37

ลำดับภาพที่ 13/37

ลำดับภาพที่ 14/37

ลำดับภาพที่ 15/37

ลำดับภาพที่ 16/37

ลำดับภาพที่ 17/37

ลำดับภาพที่ 18/37

ลำดับภาพที่ 19/37

ลำดับภาพที่ 20/37

ลำดับภาพที่ 21/37

ลำดับภาพที่ 22/37

ลำดับภาพที่ 23/37

ลำดับภาพที่ 24/37

ลำดับภาพที่ 25/37

ลำดับภาพที่ 26/37

ลำดับภาพที่ 27/37

ลำดับภาพที่ 28/37

ลำดับภาพที่ 29/37

ลำดับภาพที่ 30/37

ลำดับภาพที่ 31/37

ลำดับภาพที่ 32/37

ลำดับภาพที่ 33/37

ลำดับภาพที่ 34/37

ลำดับภาพที่ 35/37

ลำดับภาพที่ 36/37

ลำดับภาพที่ 37/37
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10