หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ช่อแฮ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 


 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๕  
 

     สภาเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอุเทน  ทาหาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ๘ วาระ ดังนี้ #วาระที่ ๑ เรื่องที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  #วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ #วาระที่ ๓ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ #วาระที่ ๔ เรื่่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองการศึกษา) #วาระที่ ๕  เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในตการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)  มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่่อไป #วาระที่ ๖  เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศฐาลตำบลช่อแฮ (กองสาธารณสุขฯ) มติที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเสนอนายเทพ  หมดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และนายศิริชัย  ธรรมเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นคณะกรรมการ
#วาระที่ ๗ เรื่องรายงานผลกาารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานแผนฯ สำนักปลัดเทศบาล)  #วาระที่ ๘  เรื่องอื่น ๆ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่สวนรุกขชาติช่อแฮ (กองช่าง)

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2565 เวลา 16.16 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 47 ท่าน


ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/40

ลำดับภาพที่ 2/40

ลำดับภาพที่ 3/40

ลำดับภาพที่ 4/40

ลำดับภาพที่ 5/40

ลำดับภาพที่ 6/40

ลำดับภาพที่ 7/40

ลำดับภาพที่ 8/40

ลำดับภาพที่ 9/40

ลำดับภาพที่ 10/40

ลำดับภาพที่ 11/40

ลำดับภาพที่ 12/40

ลำดับภาพที่ 13/40

ลำดับภาพที่ 14/40

ลำดับภาพที่ 15/40

ลำดับภาพที่ 16/40

ลำดับภาพที่ 17/40

ลำดับภาพที่ 18/40

ลำดับภาพที่ 19/40

ลำดับภาพที่ 20/40

ลำดับภาพที่ 21/40

ลำดับภาพที่ 22/40

ลำดับภาพที่ 23/40

ลำดับภาพที่ 24/40

ลำดับภาพที่ 25/40

ลำดับภาพที่ 26/40

ลำดับภาพที่ 27/40

ลำดับภาพที่ 28/40

ลำดับภาพที่ 29/40

ลำดับภาพที่ 30/40

ลำดับภาพที่ 31/40

ลำดับภาพที่ 32/40

ลำดับภาพที่ 33/40

ลำดับภาพที่ 34/40

ลำดับภาพที่ 35/40

ลำดับภาพที่ 36/40

ลำดับภาพที่ 37/40

ลำดับภาพที่ 38/40

ลำดับภาพที่ 39/40

ลำดับภาพที่ 40/40
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10