หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแพร่ใสสะอาด [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนป้องกันการทุจริต ทต ช่อแฮ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ปปท 60-64 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)