หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่ออแฮ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแพร่ใสสะอาด [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลช่อแฮ รอบ 12 เดือน [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2