หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี กับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่องรายงานการเงินประจำปี กับรายงานผลการตรวจสอบของสนง.การตรวจเงินแผ่นดิน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563) [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)