หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 8 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อฉ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อฉ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่องการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่่อแฮ เรื่อง การอนุมัติแก้ไขเปล่ี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)