หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)