หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)