หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ช่อแฮ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ตำบลช่อแฮ ประกอบอาชีพทางด้านการ เกษตร มีรายได้จากการทำนา ทำไร่ ทำ สวน(สวนชา) เลี้ยงสัตว์ ค้าขายผลผลิต ทางการเกษตร นอกจากนั้นยังประกอบ อาชีพเสริม เช่น การหมักเมี่ยง การทำ อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีประชาชน บางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างในตัวจังหวัด และต่างจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมของภาคเหนือ และสภาพสังคมเป็นสังคมชนบท มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สถาบันครอบครัวอยู่รวมกัน เป็นครอบครัวใหญ่และให้ความสำคัญ กับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 
       
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮนับถือ ศาสนาพุทธ โดยมีประชาชนที่นับถือศาสนาอื่นบ้าง เล็กน้อยได้แก่ ศาสนาคริสต์ ปัจจุบันมีศาสนสถาน จำนวน 13 แห่ง แยกเป็น ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลมี ดังนี้
วัด จำนวน 9 วัด คือ

วัดพระธาตุช่อแฮ หมู่ที่ 1 ต.ช่อแฮ

วัดพระธาตุจอมแจ้ง หมู่ที่ 5 ต.ช่อแฮ

วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 ต.ช่อแฮ

วัดบ้านพันเชิง หมู่ที่ 2 ต.ช่อแฮ

วัดบ้านธรรมเมือง หมู่ที่ 4 ต.ช่อแฮ

วัดต้นไคร้ หมู่ที่ 5 ต.ช่อแฮ

วัดบ้านใน หมู่ที่ 6 ต.ช่อแฮ

วัดบ้านนาตอง หมู่ที่ 9 ต.ช่อแฮ

วัดบ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ต.ช่อแฮ
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 สำนัก คือ

สำนักสงฆ์วัดยอดใจ หมู่ที่ 3 ต.ช่อแฮ

สำนักสงฆ์บ้านน้ำจ้อม หมู่ที่ 8 ต.ช่อแฮ

สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยเล็ง หมู่ที่ 6 ต.ช่อแฮ
โบสถ์คริสตจักร จำนวน 1 แห่ง คือ

โบสถ์คริสตจักรบ้านพันเชิง หมู่ที่ 3 ต.ช่อแฮ
 
       
สถานการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ มีดังนี้
โรงเรียนในสังกัดประถมศึกษามีจำนวน 5 โรงเรียน คือ

โรงเรียนบ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ต.ช่อแฮ

โรงเรียนบ้านพันเชิง หมู่ที่ 2 ต.ช่อแฮ

โรงเรียนบ้านต้นไคร้ หมู่ที่ 5 ต.ช่อแฮ

โรงเรียนบ้านใน หมู่ที่ 6 ต.ช่อแฮ

โรงเรียนบ้านนาตอง หมู่ที่ 9 ต.ช่อแฮ
โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษามีจำนวน 1 โรงเรียน คือ

โรงเรียนเมืองแพร่ หมู่ที่ 2 ต.ช่อแฮ
โบสถ์คริสตจักร จำนวน 1 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ต.ช่อแฮ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตอง หมู่ที่ 9 ต.ช่อแฮ
 
         
มีศูนย์บริการสาธารณสุข / สถานีอนามัย จำนวน 3 แห่งคือ

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลช่อแฮ

สถานีอนามัยตำบลป่าแดง

สถานีอนามัยบ้านนาตอง

ร้านขายยา จำนวน 3 ร้าน
สำหรับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน พอสมควร มีส้วมใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ มีการจัดการด้านขยะมูลฝอย
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮให้ความสำคัญ ต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนโดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในจุดที่ประชาชนสัญจรไปมาเพื่อลดการ เกิดอุบัติเหตุ และจัดทำโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนน ในเขตเทศบาล ให้มี สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน และมีที่ทำการ ตำรวจประจำตำบล 1 แห่ง เพื่อสร้างความ อุ่นใจแก่ประชาชนในตำบล
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10