หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ช่อแฮ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ส่งเสริมความรู้ พัฒนาอาชีพ และสนับสนุนการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ก่อสร้าง ปรับปรุง และดูแล บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ

ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและทั่วถึง

พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ

ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
 

ส่งเสริมการปกครองและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย

สร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน และส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ

การพัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10