หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้านกระแสไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน จำนวน 3,105 ครัวเรือน และถนนใน เขตเทศบาลส่วนมากมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ แต่มีบางซอยที่ยังไม่มี ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้าน การประปา คือการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ ปัจจุบันบ้านเรือนในเขตเทศบาล ตำบลช่อแฮ มีผู้ใช้ประปา จำนวน 1,765 ครัวเรือน ที่เหลือใช้บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาล
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ใช้ข่ายวิทยุสื่อสารของปกครองอำเภอ วิทยุตำบล วิทยุเทศบาลตำบล ถานีวิทยุอนามัยตำบล และโทรศัพท์
 
         
สภาพการค้าในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ

ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 2 แห่ง