ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
สังคม ( 30 )
17.86%
การศึกษา ( 76 )
45.24%
สาธารณูปโภค ( 35 )
20.83%
บริการขั้นพื้นฐาน ( 27 )
16.07%