ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
สังคม ( 30 )
17.96%
การศึกษา ( 75 )
44.91%
สาธารณูปโภค ( 35 )
20.96%
บริการขั้นพื้นฐาน ( 27 )
16.17%