ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
สังคม ( 31 )
17.71%
การศึกษา ( 79 )
45.14%
สาธารณูปโภค ( 36 )
20.57%
บริการขั้นพื้นฐาน ( 29 )
16.57%