หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นโยบายเว็บไซต์
 
นโยบายเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบล ช่อแฮ
Website Policy of (Organization/Website)
จัดทำเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
 
1. วัตถุประสงค์
  เทศบาลตำบล ช่อแฮ ได้จัดทำขึ้นเพื่อปร